JUBILEUMSFESTEN 26 oktober 2019

På Valand sammankom 150 GGS- are och medföljare för att på lördagen 26 oktober hylla och minnas en 150 – årig gymnastiksammanslutning, alltså Göteborgs Gymnastik Sällskap. Högtidstal och högstämd musik, god bespisning och glada miner präglade kvällen då också en diger Minnesskrift lanserades.

I sitt högtidstal redogjorde Ulf Birath, Sällskapets ordförande, för den färd som Sveriges äldsta gymnastikföreningen avverkat på sin 150-åriga resa. Han avslutade sitt tal med att premiärpresentera Sällskapets minnesskrift. 

Vid jubileumsfesten höll Birgitta Rosenhall, ordförande i Sköldmön, ett hyllningstal till den manliga kusinen. Hon framhöll det nära och goda samarbetet mellan de två gymnastiksammanslutningarna. 

De nämnda talen återges här in extenso. Därefter följer en serie foton tagna under festkvällen. 

Klicka här för att läsa ORDFÖRANDENS HÖGTIDSTAL vid G G S Jubileumsfest 26 oktober 2019

Klicka här för att läsa TAL TILL GYMNASTER av Birgitta Rosenhall, ordförande i kvinnliga gymnastikföreningen Sköldmön, vid Jubileumsfesten 26 oktober 2019

JUBILEUMSFESTEN I BILD