Kontakt

Så här kontaktar Du oss
Göteborgs Gymnastik Sällskap, GGS
c/o Ulf Birath
Karl Gustavsgatan 48
411 31 Göteborg
Mobilnummer: 0703 18 43 00   ulf.birath@gmail.com 

Sällskapets sekreterare
Åke Magnusson   0708 472 139      magnusson.ake@gmail.com 

Skattmästare
Håkan Bergqvist    0708 80 14 92     hakanbergqvist48@gmail.com 

Sällskapets bg: 5540 – 0345 eller swish 123 24 31 989 

Hemsida
Åke Magnusson     0708 472 139       magnusson.ake@gmail.com  


GGS SHOP

Här kan du beställa ”GGS T-shirt” som finns i olika storlekar. (Ange önskad storlek eller vid osäkerhet storleksintervall) 

Du kan också beställa vår Jubileumsbok respektive nyutgivna ”Sällskap i karantän”.

Priser: ”GGS T-shirt”                   160 kr 

              ”Jubileumsbok”             150 kr  

               ”Sällskap i karantän”   150 kr

              ”GGS Keps” (blå)             170 kr

Betalning sker till Sällskapets bg 5540-0345 eller swish 123 2431989 

Vid betalning ange Ditt namn och vad köpet avse, t ex T-shirt, J-bok, K-bok eller Keps.

Paketpris för T-shirt, keps och valfri bok är 375 kr. 

Du meddelar Håkan Bergqvist (se ovan) vad Du önskar inhandla. Leverans sker vanligtvis vid nästkommande gympa-pass eller på sätt som överenskommes om. 

INTRESSEANMÄLAN

Om Du önskar bli medlem i Sveriges äldsta gymnastiksällskap, var god kontakta ordföranden eller annan styrelseledamot.