Göteborgs Gymnastik Sällskap

I Göteborgs Gymnastik Sällskap – äldst i Sverige – med sin mer än 155 -åriga tillvaro, står motionsgymnastik på schemat; två gånger i veckan trimmas ett femtiotal deltagande herrars kropp och själ. Intensiva och väl avvägda övningspass i kombination med social samvaro ger en naturlig och otvungen friskvård, lika uppskattad och behövlig som efterfrågad.

Göteborgs Gymnastik Sällskap är med sina omkring 130 medlemmar en förening öppen för alla personer, grundat år 1869. Sin ålder och ett arv präglat av elitgymnastik till trots, är GGS en i vår samtid verkande sammanslutning för motion. Sällskapets devis ”Manlig idrott, fädrens arf”, tillkommen av skalden Viktor Rydberg, speglar 1800-talets värderingar och samhällssyn. I modern tappning innebär den en betoning av motionsidrottens vikt för hälsa och välbefinnande. GGS har ett tätt samarbete med närbesläktade gymnastikföreningen Sköldmön med sin tillkomst år 1882, och vars kvinnliga medlemmar på likartat sätt regelbundet utövar motion. För övrigt är det vanligt att medlem i GGS har en sammanlevande som idkar motionsgymnastik i Sköldmön.